cartoon porn comic
fake celebrity porn
porn for iphone

Chuyên ngành Công nghệ thông tin ở Úc

0201 - Khoa học vi tính
0203 - Hệ thống thông tin
0299 - Công nghệ thông tin khác

Khó có thể tưởng tượng rằng chỉ 20 năm trước không dễ có thể tìm thấy một khóa học về công nghệ thông tin (IT). Ngày nay, bạn sẽ tìm thấy những khóa học này tại các cơ sở giáo dục cao đẳng, đại học trên khắp nước Úc.

Khi công nghệ phát triển, danh sách các chuyên ngành trong lĩnh vực này không ngừng tăng lên. Một số chuyên ngành truyền thống ngày càng mạnh, ví dụ như phát triển phần mềm, hệ thống vi tính và lập trình. Những chuyên ngành khác như chế bản trên vi tính và phương tiện truyền thông tương tác sẽ kiểm tra khả năng sáng tạo của bạn. Bạn cũng có thể thử những lĩnh vực đang phát triển như thiết kế và công nghệ trò chơi.

Tại các trường đại học của Úc, tất cả các khóa học về khoa học ứng dụng, công nghệ thông tin, khoa học vi tính hoặc thông tin đều có thể bao gồm những chuyên ngành có liên quan. Những khóa học liên quan khác bao gồm các thành phần trong kinh doanh hoặc kỹ thuật, ví dụ như văn bằng hệ thống thông tin doanh nghiệp hoặc kỹ thuật vi tính.

Bạn cũng có thể theo học một khóa học kết hợp, ví dụ như kinh doanh và công nghệ thông tin, để thậm chí có thêm lựa chọn cho nghề nghiệp.

Các văn bằng cán sự và cán sự cấp cao tại các cơ sở Giáo Dục và Đào Tạo Nghề (VET) thường phản ánh những lựa chọn của trường đại học như thiết kế và phát triển web, lập trình, kỹ thuật hệ thống vi tính và phát triển phần mềm. VET cũng là lựa chọn đầu tiên của sinh viên cho những lĩnh vực tiên phong như đa phương tiện và bảo mật điện tử.

Ngày nay, không chỉ có những sinh viên tốt nghiệp đại học cần không ngừng phát triển kỹ năng. Hầu hết các bộ phận của ngành công nghệ thông tin đều cần định kỳ nâng cấp kỹ năng và đào tạo, do đó một văn bằng sau đại học sẽ đem tới cho bạn ưu thế lớn khi bạn gia nhập lĩnh vực công việc này.

Các văn bằng thạc sĩ về công nghệ thông tin hoặc hệ thống thông tin chỉ là hai trong số nhiều lựa chọn. Các chứng chỉ tốt nghiệp và văn bằng cán sự cũng nâng cao và mở rộng kỹ năng nghề nghiệp của bạn. Cũng có nhiều khóa học sau đại học dành cho sinh viên tốt nghiệp hoặc các chuyên gia không có nền tảng về vi tính.

Bạn nên kiểm tra xem khóa học của bạn có được chính thức công nhận bởi Hiệp Hội Vi tính Úc (ACS) hay không. ACS có những thỏa thuận tương hỗ với những hiệp hội tương tự trên khắp thế giới, khiến bạn dễ dàng hơn để có những kỹ năng được công nhận ở nước ngoài.

Tuy nhiên, khi bạn theo học, các cơ sở giáo dục của Úc có thể cung cấp các chương trình chất lượng cao và các văn bằng được công nhận ở bất cứ đâu trên thế giới.

Nguồn: StudyinAustralia  

Logo các trường đối tác